09/03/23

Työelämän pelisäännöt syntyvät sopimalla – eivät sanelemalla

Miksi korjata jotain, mikä ei ole rikki? Suomalainen työelämä rullaa kohtuullisen mukavasti, kiitos yhdessä sovittujen pelisääntöjen.

Edellisessä Vaalistajan viikkokatsauksessa kysyimme teiltä, mistä hyvä työelämä muodostuu. Vastauksia saimme 130 kappaletta ja näin te vastasitte:

Pylväsdiagrammi, jossa otsikkona kysymys ”Mistä muodostuu hyvä työelämä?” ja alla vastausten jakautuminen prosentuaalisesti pylväin kuvattuna.

Ylivoimainen enemmistö teistä oli sitä mieltä, että reilut työehdot muodostavat hyvän työelämän. Myös mahdollisuudet vaikuttaa oman työn sisältöön saivat teiltä hyvän vastaanoton.

Ei ole ihan sama, millä mielellä töitä tehdään. Epävarmuus, pelolla johtaminen ja nahistelu laskevat työssä viihtyvyyttä. Sen mukana laskee usein tuottavuus. Meidän mielestämme jokaiselle yritykselle pitää antaa mahdollisuus tehdä hyvää tulosta. Siihen tarvitaan työkaluja, jotka tukevat luottamusta työntekijän ja työnantajan välillä.

Työelämän sopiminen on vuosia hiottu ja kehitetty toimintamalli; nyt kuitenkin osa puolueista haluaa purkaa sitä. Sääntely on yleensä rakennettu työntekijän turvaksi. Kannattaa kysyä, kenen etua ajetaan, kun yleissitovuus ja luottamusmiehen asema halutaan laittaa lihoiksi.

Tästä on syytä puhua.

Ongelma: Työehtosopimusten yleissitovuus halutaan romuttaa

Ratkaisu

Yleissitovat työehtosopimukset luovat työrauhaa työpaikoille, mistä hyötyvät sekä työntekijät että yrityksen johto. Ne takaavat kaikille samat oikeudet ja velvollisuudet sekä parantavat yhdenvertaisuutta. Palkan määrittelyssä käytetään yhteisesti sovittuja mittareita, kuten työn vaativuutta ja työntekijän kokemusta. Työnantajan golf-kaveri ei voi yhteisen harrastuksen takia olla eri asemassa kuin muut työtekijät.

Yleissitovien työehtosopimusten ansiosta yritykset eivät voi yrittää hakea menestystä laskemalla palkkoja. Kilpailuetua voi hakea kehittämällä parempia palveluita ja tuotteita. Motivoituneet työntekijät ovat tässä(kin) avainasemassa, sillä tutkimuksen mukaan sellaiset yritykset, joissa työntekijöillä on hyvät osallistumismahdollisuudet, tuottavat useammin uusia innovaatioita ja menestyvät paremmin.

Kun on selvää, miten työsopimuksen ehdoista ja mahdollisista erimielisyyksistä sovitaan, työntekijät voivat keskittyä työn tekemiseen ja työnantajat yrityksen pyörittämiseen. Tuskin kukaan yritysjohtaja haluaa käyttää kaiken työaikansa siihen, että erikoistuu itse tulkitsemaan lakia. Sillä vaikka ei tarvitsisi noudattaa työehtosopimusta, joutuu noudattamaan tasa-arvoon, työsuojeluun ja työehtoihin liittyviä lainkohtia.

Ongelma: Paikallista sopimista käytetään keppihevosena palkkojen ja muiden työehtojen polkemiselle

Ratkaisu

Joku sanoi ”paikallinen sopiminen”. Pysähdy ja keskity: kuka tämän sanaparin sanoi?

Jos työnantajaa edustava henkilö lausuu nämä maagiset sanat, sinua ollaan todennäköisesti johtamassa harhaan. Ääneen syyksi sanotaan halu parantaa yritysten kilpailukykyä. Kun hieman asiaa kaivellaan, tämä halutaan todennäköisesti toteuttaa heikentämällä sinun työehtojasi, esimerkiksi maksamalla työehtosopimusta huonompaa palkkaa ja tai pistämällä sinut tekemään lisää töitä ilman korvausta. Jos sen sijaan kuulet työntekijöitä edustavan henkilön sanovan tämän saman, iloitse! Silloin on todennäköisesti kyse siitä, että hän haluaa aidosti sovittaa työehtoja sopimaan teidän työyhteisönne tarpeisiin.

Usein kuulee, ettei paikallinen sopiminen onnistu. Tämä ei pidä paikkansa, sillä se on moneen työehtosopimukseen kirjattu sisälle. Käytännössä nykyään este paikalliselle sopimiselle on usein se, ettei työnantaja halua sopia. Tästä ongelmasta kertoi yli puolet (53 %) paikallisia sopimuksia tehneistä SAK:laisten liittojen luottamushenkilöistä SAK:n luottamushenkilöpaneelin kyselyssä. Mitä sopimisella siis oikein tarkoitetaan? Pitäisikö työnantajapuolen puhua paikallisen sopimisen sijaan paikallisesta sanelusta?

Eli kerran vielä: paikallinen sopiminen on ihan ok, kunhan noudatetaan lakia ja työehtosopimuksia.

Ongelma: Ammattiliittojen luottamusmiesten roolia työpaikoilla halutaan heikentää

Ratkaisu

Jotkut ovat ehdottaneet luottamusmiehen aseman heikentämistä. Tämä ei kuulosta järkevältä, sillä se ei parantaisi työelämän laatua, päinvastoin. Jos työpaikalla on luottamusmies, vaikuttaa se tutkimuksen mukaan positiivisesti työelämän laatuun eli tekee työstä parempaa. Luottamusmies on se tyyppi, joka tuntee työelämän pelisäännöt. Hän myös varmistaa, että niitä noudatetaan. Luottamusmies huolehtii, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti.

Pystyäkseen hoitamaan hommansa hyvin luottamusmiehellä on oltava oikeus saada riittävät tiedot esimerkiksi työntekijöiden palkoista ja määräaikaisten työsuhteiden perusteista. Lisäksi on huolehdittava, ettei työnantaja voi uhkailla ja kiristää luottamusmiestä. Tämän takia luottamusmiehen asemaa ja roolia on vahvistettava ja se on kirjattava lakiin nykyisen työehtosopimukseen perustuvan kirjauksen sijasta.