Det här
ska vi
tala om

Vaalistaja finns till för dig som vill ha mindre politisk jargong och mer lättbegripligt innehåll inför valet. Vi ger bakgrunden till de frågor som diskuteras under valdebatterna och förklarar hur partiernas mål påverkar vardagen för arbetstagarna. Vi kommer speciellt att fästa uppmärksamhet vid de frågor som riskerar att inte tas upp under valdebatterna.