Är du trött på jargong och tomt pladder? Då har du kommit till rätt plats!

Vaalistaja är en kampanj för att aktivera folk att rösta i riksdagsvalet. Bakom kampanjen står Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC och dess medlemsförbund. Syftet med kampanjen är att göra det lättare att bestämma hur man ska rösta. Valdagen för riksdagsvalet är den 2 april 2023. Du kan också rösta på förhand.

Vaalistaja finns till för dig som vill ha mindre politisk jargong och mer lättbegripligt innehåll inför valet. Vi ger bakgrunden till de frågor som diskuteras under valdebatterna och förklarar hur partiernas mål påverkar vardagen för arbetstagarna. Vi kommer speciellt att fästa uppmärksamhet vid de frågor som riskerar att inte tas upp under valdebatterna.

Vi kräver tydliga ställningstaganden av kandidaterna i frågor som påverkar vardagen för arbetstagarna. Bekanta dig också med vårt kandidatgalleri inför riksdagsvalet. Kandidaterna som ingår i galleriet har personligen förbundit sig till en arbetstagarvänlig politik.

Vi vill också bevisa att val inte behöver vara torra och tråkiga, utan att det är lätt att delta i diskussionen – och ibland kan man också få sig ett gott skratt.

Följ oss på www.vaalistaja.fi och via kanalerna @vaalistaja i sociala medier. Om du vill ha en sammanställning av de viktigaste samtalsämnena inför riksdagsvalet, kan du beställa Vaalistajas svenskspråkiga nyhetsbrev per e-post. Nyhetsbrevet utkommer tre gånger före riksdagsvalet och en gång efter valet.

Det finskspråkiga nyhetsbrevet utkommer en gång i veckan. Du kan beställa det finskspråkiga nyhetsbrevet via den här länken.

Det här ska vi tala om inför riksdagsvalet

Hur får vi pengarna att räcka till när priserna stiger?

 • Vilken betydelse har söndagstilläggen och de andra lönetilläggen för folks möjligheter att försörja sig?
 • Vem som helst kan drabbas av arbetslöshet. Hur ska vi se till att folk har rätt till stöd när det händer?
 • Hur ska vi få arbetstagarnas inkomster att räcka till när utgifterna ökar?
 • Höjningen av elpriset måste dämpas genom att beskatta energibolagens överstora vinster och återbetala de insamlade pengarna till familjerna.

Vem har rätt till välfärdstjänsterna?

 • Hur ser vi till att småbarnspedagogiken och utbildningen för våra barn fungerar som de borde?
 • Äldreomsorgen och -vården måste vara mänsklig och yrkeskunnig och motsvara de äldres behov. Hur ser vi till att det verkligen är så?

Hur får vi samarbetet på arbetsplatsen att fungera?

 • Kollektivavtalen och arbetslagstiftningen ska följas. Vad kan vi göra för att bekämpa arbetsmarknadsbrottslighet?
 • Kollektivavtalen slår fast miniminivån för löner och anställningsvillkor. Hur kan vi garantera att alla har samma rättigheter som de som skyddas av kollektivavtalen?
 • Hur kan vi säkerställa att alla har rätt att påverka sina arbetsförhållanden?

Vi är väl överens om att alla har ett människovärde och att vi har ett gemensamt ansvar för jorden?

 • Hur kan vi garantera att ingen diskrimineras i arbetslivet eller andra delar av samhället på grund av hudfärg, religion, ursprung, kön eller någon annan personlig egenskap?
 • Klimatförändringen och förlusten av den biologiska mångfalden utgör ett hot mot allt liv på jorden. Alla måste göra sitt för att bromsa den här utvecklingen. Hur ska vi se till att det sker på ett rättvist sätt, så att inte de som redan har det sämre ställt drabbas oskäligt hårt?