15/02/23

Tuplaliksan sunnuntai ja kikyn tulevaisuus – katso, mitä mieltä puolueet ovat

Vaalistaja selvittää viikoittain, mitä puolueet ja kansa ovat mieltä työntekijöille tärkeistä asioista. Tällä viikolla kysyimme, tuleeko kiky-sopimuksen sivukulut siirtää takaisin työnantajan maksettaviksi ja onko sunnuntai päivä muiden joukossa, vai pitääkö siitä maksaa tuplaliksaa.

Väite: Työn sivukulut (2,05 prosenttiyksikköä) tulee siirtää työntekijöiltä takaisin työnantajien maksettavaksi.

Kysyimme puolueilta, pitäisikö Juha Sipilän hallituksen aikana sovitun ns. kiky-sopimuksen työntekijöille siirretyt työn sivukulut, 2,05 prosenttiyksikköä, siirtää takaisin työnantajien maksettavaksi. Jos aihe ei ole tuttu, kättä pidempää saa tästä.

Kaaviokuva, jossa väite "työn sivukulut 2,05 prosenttiyksikköä tulee siirtää työntekijöiltä takaisin työnantajien maksettavaksi" ja alla puolueiden vastaukset ylöspäin ja alaspäin osoittavina peukkuina.

Kokoomus (Kok.): Ei

Kokoomus ei vastannut mainittuun väitteeseen, mutta Vaalistajan selvityksen mukaan kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen on tyrmännyt ajatuksen mm. Iltalehden haastattelussa 4.2.2023.

Sosialidemokraatit (SDP): Kyllä

Perussuomalaiset (PS): Kyllä

Puolue perusteli: ”Asiasta pitää neuvotella ja sopia kolmikannassa.

Vaalistaja suomentaa: Joissakin työmarkkinoita koskevissa kysymyksissä, esimerkiksi eläkeratkaisuissa ja muissa sosiaaliturvauudistuksissa, neuvottelut käydään yleensä kolmikantaisesti työntekijäjärjestöjen, työnantajajärjestöjen ja valtion välillä. Yleensä työntekijöitä ja työnantajia edustavat näissä neuvotteluissa keskusjärjestöt.

Muokkaus 30.3.2023:
HUOMAA: *) Perussuomalaiset vastasi Vaalistajan väitteeseen 2.2.2023 kyllä. Puolueen puheenjohtaja Riikka Purra kertoi kuitenkin MTV:n vaalitentissä 29.3.2023 puolueen vastustavan kiky-maksujen palauttamista takaisin työnantajien maksettavaksi.

Keskusta (Kesk.): Ei

Puolue perusteli: ”Työpaikkojen säilymiseksi ja lisäämiseksi on tärkeää, ettei yritysten ja muiden työnantajien verotusta kiristetä eikä muitakaan maksurasitteita kasvatettaisi.”

Vihreät (Vihr.): Kyllä

Puolue perusteli: ”Vihreät on valmis edistämään kiky-sopimuksen sosiaalivakuutusmaksujen siirron perumista tasapainoisen työmarkkina-, työllisyys- ja talouspolitiikan kokonaisuuden osana.”

Vasemmisto (Vas.): Kyllä

Puolue perusteli: ”Kiky-sopimuksessa siirrettiin työnantajilta työntekijöiden maksettavaksi työntekijän työeläkemaksua, työttömyysvakuutusmaksua ja sosiaaliturvamaksua. Vasemmistoliitto äänesti ainoana puolueena tätä vastaan – kiky-maksut on viimein palautettava työnantajien vastuulle.”

Kristillisdemokraatit (KD): Ei

Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP): Ei

Puolue perusteli: ”Palkansaajien ostovoimasta tulee huolehtia. Sitä ei kuitenkaan pidä tehdä niin, että yritysten kilpailukyky heikkene, koska se olisi haitaksi myös työntekijöille. On tärkeä muistaa, että uudet työpaikat syntyvät ennen kaikkea pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.”

Miten työväestö vastasi?

Työväestön mielipide onkin sitten yksimielisempi. Sipilän hallituksen tekemä kilpailukykysopimus oli vastaajien mielestä väärä toimenpide. Vastaajista 64 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämämme kanssa ja vain 3 prosenttia kannatti kiky-sopimusta varauksettomasti.

Kaaviokuva, josta näkyy kansalaisten vastausten jakautuminen kysymykseen "Juha Sipilän hallituksen aikanaan ajama ns. kiky-sopimus oli väärä toimenpide".

Lisäksi työväestön vastausten mukaan kiky-sopimuksessa työntekijöille siirrettyjen maksujen siirtämistä takaisin työnantajien maksettavaksi kannattaa 54 prosenttia ja ajatusta täysin vastustaa vain 5 prosenttia.

Kaaviokuva, josta näkyy kansalaisten vastausten jakautuminen kysymykseen "Edellisen hallituksen aikana solmitussa ns. kiky-sopimuksessa työntekijöille siirretyt maksut on palautettava kokonaisuudessaan työntekijöille".

Työväestö: Miten pärjäätte hintojen noustessa?

Kysyimme myös työväestöltä, miten palkalla tulee toimeen nyt ja hintojen noustessa. Kysymykseen ”Palkkani riittää normaaliin elämiseen, vaikka hinnat nousisivat jonkin verran nykyisestä” vastattiin näin:

Kaaviokuva, josta näkyy kansalaisten vastausten jakautuminen kysymykseen "Palkkani riittää normaaliin elämiseen, vaikka hinnat nousisivat jonkin verran nykyisestä".

Kysyttäessä vastaajilta, ovatko he joutuneet tinkimään joistain perustarpeista, kuten elintarvikkeista, 49 prosenttia vastasi kyllä. Vastaajan tulotaso vaikuttaa, sillä hyvätuloisten vastauksissa ei tinkimiselle ollut tarvetta.

Kaaviokuva, josta näkyy kansalaisten vastausten jakautuminen kysymykseen "Olen joutunut tinkimään välttämättömistä perustarpeista, kuten elintarvikkeista, liikkumisesta tai harrastuksista".

Puolueet: Kuuluuko sunnuntaista saada yhä tuplapalkka?

Kysyimme puolueilta, pitääkö sunnuntaityöstä jatkossakin maksaa kaksinkertainen palkka. Näin puolueet vastasivat:

Kaaviokuva, jossa väite "sunnuntaityöstä on jatkossakin maksettava kaksinkertainen palkka" ja alla puolueiden vastaukset ylöspäin ja alaspäin osoittavina peukkuina.

Kokoomus (Kok.): Ei

Puolue perusteli: ”Ihmisten toimeentulo on turvattava reilulla tavalla. Sunnuntailisät voivat olla oleellinen osa palkanmuodostusta. Samaan aikaan on löydettävä keinoja, joilla yrittäjien mahdollisuuksia toteuttaa elinkeinoaan lisätään.

Toimialakohtaisesti pitäisi olla mahdollista sopia TES:llä sunnuntaikorvauksesta siten, että se olisi sekä työntekijöiden että työnantajien edun mukaista.”

Kokoomus ei vastannut suoraan kysymykseen, mutta Vaalistajan selvityksen mukaan puolue on mm. aiemmin ajanut sunnuntailisien poistamista lainsäädännöstä.

Sosialidemokraatit (SDP): Kyllä

Perussuomalaiset (PS): Kyllä

Keskusta (Kesk.): Kyllä

Puolue perusteli: ”Keskustan puoluekokous linjasi aloitevastauksessaan 2018: Yhä kiireisemmäksi muuttavassa maailmassa on hyvä, että meillä on jatkossakin viikossa yksi päivä, jolloin mahdollisimman moni voi olla vapaalla tai jolloin vapaan menetyksestä saa tuntuvamman lisäkorvauksen.”

Vihreät (Vihr.): Kyllä

Vasemmisto (Vas.): Kyllä

Puolue perusteli: ”Sunnuntailisät ovat merkittävä taloudellinen lisä monille työntekijöille eri aloilla, mutta ennen kaikkea se on korvaus siitä, että joutuu olemaan töissä aikana, jolloin moni muu ei ole. Esimerkiksi koulut ja suurin osa päiväkodeista ovat viikonloppuisin kiinni. Erityisesti nykyisessä tilanteessa hintojen noustessa emme tarvitse palkanalennuksia, vaan palkankorotuksia.”

Kristillisdemokraatit (KD): Kyllä

Puolue perusteli: ”Ainakin enemmän kuin arkena, tason saavat työmarkkinaosapuolet sopia.”

Suomen Ruotsalainen kansanpuolue (RKP): Kyllä

Puolue perusteli: ”Sunnuntailisä on tärkeä osa palkkaa monella alalla.”

Sekä puolueet että kansa ovat melkoisen yhteneväiset vastauksissaan: Kansalaisista 78 prosenttia on sitä mieltä, että sunnuntaista kuuluu maksaa tuplaliksa ja vain 4 prosenttia on asiasta täysin eri mieltä.

Kaaviokuva, josta näkyy kansalaisten vastausten jakautuminen väitteeseen "Sunnuntai on päivä muiden joukossa, eikä erillisille sunnuntailisälle, josta maksetaan kaksinkertainen palkka, ole enää tarvetta".

Tutkimusdata on saatu SAK:n eduskuntavaalitutkimus 2022 -tutkimuksesta, jonka toteutti Kantar Public ja johon vastasi 1 140 henkilöä.

Muokattu 16.2.2023 klo 13.15: Muutettu artikkelin kaikissa kohdissa kansa työväestöksi, koska Kantar Publicin otos on edustanut työväestöä, ei koko kansaa.