01/03/23

Kanneoikeus ammattiliitoille ja työmarkkinarikollisuus kuriin – katso, mitä mieltä puolueet ovat

Vaalistaja selvittää viikoittain, mitä mieltä puolueet ja työväestö ovat työntekijöille tärkeistä asioista. Tällä viikolla kysyimme, mitä mieltä puolueet ovat työmarkkinarikollisuuden kitkemisestä.

Millaisia työntekijöihin vaikuttavia päätöksiä eri puolueet tekisivät? Entä olisiko työväestö niihin tyytyväinen? Vaalistaja rientää avuksesi selkeyttämään lupausten viidakkoa: kysyimme sekä puolueiden että työväestön näkemyksiä mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Viranomaisvalvontaa on parannettava ja ammattiliitoille on säädettävä kanneoikeus, jotta työmarkkinarikollisuus saadaan kitkettyä

Mitä puolueet vastasivat?

Yksi työmarkkinarikollisuutta kitkevistä keinoista olisi kanneoikeus ammattiliitoille. Jos työntekijä ei itse halua nostaa oikeusjuttua työnantajaa vastaan, ammattiliitto ei voi nyt tehdä mitään. Tämä on ongelma varsinkin niissä tapauksissa, joissa työntekijä on liian peloissaan lähteäkseen oikeustaisteluun.

Kaaviokuva, jossa väite ”Viranomaisvalvontaa on parannettava ja ammattiliitoille on säädettävä kanneoikeus, jotta työmarkkinarikollisuus saadaan kitkettyä” ja alla puolueiden vastaukset ylöspäin ja alaspäin osoittavina peukkuina.

Kokoomus (Kok.): Ei

Puolue perusteli: ”Kokoomus kannattaa tuomioiden kiristämistä ja valvonnan parantamista mm. ihmiskaupan ja harmaan talouden osalta.”

Vaalistaja selvitti: Kokoomus ei vastannut kyllä/ei esittämäämme kysymykseen eikä ottanut kantaa ammattiliittojen kanneoikeuteen. Puolue ei myöskään ole ottanut ohjelmissaan kantaa asiaan pitkään aikaan, mutta jo vuonna 2011 puolue on ottanut kielteisen kannan kanneoikeuteen.

Sosialidemokraatit (SDP): Kyllä

Perussuomalaiset (PS): Kyllä

Puolue perusteli: ”Ammattiliittojen ja osastojen kanneoikeus on ainoa tie, jolla estettään ulkolaisen halpatyövoiman käyttö yrityksissä.”

Keskusta (Kesk.): Ei

Puolue perusteli: “Viranomaisvalvontaa on lisättävä esimerkiksi alipalkkausten estämiseksi. Kanneoikeutta Keskusta ei kannata.”

Vihreät (Vihr.): Kyllä

Vasemmistoliitto (Vas.): Kyllä

Puolue perusteli: “Järjestäytyminen luo turvaa työelämään. Monet hyväksikäyttöä kokeneet työntekijät eivät työpaikkojen menettämisen ja taloudellisten tappioiden pelossa voi tai halua itse lähteä vaatimaan oikeuksiaan oikeusteitse. Ammattiliittojen joukkokanneoikeuden myötä huolehditaan ay-liikkeen mahdollisuuksista puuttua epäkohtiin myös silloin, kun yksittäisellä työntekijällä ei ole siihen tosiasiallisia keinoja.”

Suomen Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP): Ei

Puolue perusteli: ”Kannatamme ehdottomasti viranomaisvalvonnan parantamista, mutta emme kanneoikeuden laajentamista.”

Kristillisdemokraatit (KD): Ei

Puolue perusteli: “Valvonta kyllä, kanneoikeus ei.”

Miten työväestö vastasi?

Kysyimme myös työväestöltä työmarkkinarikollisuuden kitkemisestä ja ammattiliittojen kanneoikeudesta. Selkeä enemmistö kannattaa ammattiliittojen kanneoikeutta, sillä 68 prosenttia vastaajista oli väitteemme kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä.

Tutkimusdata on saatu SAK:n eduskuntavaalitutkimus 2022 -tutkimuksesta, jonka toteutti Kantar Public. Kysymykseen vastasi 1 004 henkilöä.

Myös viranomaisvalvonnan lisääminen saa suomaiselta työväestöltä hyväksynnän, sillä huimat 87 % vastaajista oli sitä mieltä, että palkanmaksun tai työehtojen vakava rikkominen tulisi olla viranomaisasia.

Pylväsdiagrammi, jossa otsikkona väite ”Palkanmaksun tai työehtojen noudattamisen vakava laiminlyönti pitää olla viranomaisasia” ja alla vastausten jakautuminen prosentuaalisesti pylväin kuvattuna.

Tutkimusdata on saatu SAK:n eduskuntavaalitutkimus 2022 -tutkimuksesta, jonka toteutti Kantar Public. Kysymykseen vastasi 1 004 henkilöä.

Entäpä alipalkkauksen kriminalisointi? Näin työväestö vastasi

Julkisuudessa monesti puhutaan alipalkkauksen kriminalisoinnista. Tällä hallituskaudella alipalkkauksen kriminalisointia ei saatu vietyä lainsäädäntöön, mikä on harmi.

Puhuimme maanantain jutussamme työmarkkinarikollisuudesta. Vaalistaja pääsee ensi kertaa suomentamaan omaa tekstiään: Alipalkkauksen kriminalisointi tarkoittaa, että liian pienen palkan maksaminen on rikos.

Kysyimme työväestön mielipidettä tästä polttavasta aiheesta. Lähes yksimielisesti vastaajat haluavat tehdä alipalkkauksesta rikollista: vastaajista 87 prosenttia kannatti alipalkkauksen säätämistä rangaistavaksi teoksi.

Pylväsdiagrammi, jossa otsikkona väite ”Suomalaisten ja ulkomaalaisten työntekijöiden alipalkkaus tulee tehdä rangaistavaksi” ja alla vastausten jakautuminen prosentuaalisesti pylväin kuvattuna.

Tutkimusdata on saatu SAK:n eduskuntavaalitutkimus 2022 -tutkimuksesta, jonka toteutti Kantar Public. Kysymykseen vastasi 1 084 henkilöä.